X Światowe Spotkanie Rodzin – nie tylko w Rzymie

Zapraszamy do udziału X Światowego Spotkania Rodzin które odbędzie się nie tylko w Rzymie (gdzie odbywają się centralne obchody), ale i w każdej diecezji w dniach 22-26 czerwca 2022r.

Hasłem X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie jest „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”