Święto Świętej Rodziny

Dziś święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W częstochowskiej archikatedrze, która nosi wezwanie Świętej Rodziny, w południe została odprawiona Suma odpustowa pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Podczas Eucharystii kilkadziesiąt małżeństw w rożnym wieku uroczyście odnowiło przyrzeczenia, które złożyli przed Bogiem w dniu ślubu. Pasterz archidiecezji błogosławił każdej parze, życząc wytrwania w łasce otrzymanego powołania.

Zobacz zdjęcia: Święto Świętej Rodziny

– Kościół nie może przestać głosić prawdy o rodzinie, o niej nauczać i o niej również przez was świadczyć wobec świata – zaznaczył w homilii metropolita częstochowski, jednocześnie przypominając – Kościół musi pozostać wierny prawdzie, która idzie od Boga, a nie z ludzkich przemyśleń i układów.

Patrząc na naszą współczesność, kaznodzieja podkreślił: – W dyskusji, jaka się obecnie toczy przez środki społecznego przekazu i w gronach parlamentarnych na temat rodziny, jej koncepcji i roli społecznej, trudno nawet formować kontrargumenty, ponieważ należałoby przekroczyć granicę absurdu i odejścia od rozumu i wolności prawdziwej. W tych trudnych czasach, jak wskazał, wzorem ma być Święta Rodzina z Nazaretu: wiara Maryi, ufność i posłuszeństwo w wierze Józefa i pokora Syna Bożego.

Dalej abp Wacław Depo przywołał słowa papieża Benedykta XVI: – Przyjmijcie Ewangelię nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boga i w ten sposób będziecie mogli przyjąć upomnienia, które Jezus kieruje do naszych sumień, aby postępować zgodnie z nimi. Dlatego pochodzące od Boga Ojca zasady moralne, nie mogą być przedmiotem wątpliwości, przetargów czy dyskusji. Ewangelia Jezusa wiedzie nas do konkretnych czynów, w których przejawia się miłość pochodząca od Boga. Wybrzmiały również słowa papieża Franciszka: – Bóg powierzył rodzinie nie tylko troskę o jej intymność, intymność dla siebie samej, ale niesamowity plan, aby udomowić świat.

– Święta Rodzino z Nazaretu, bądź dla nas drogowskazem na naszych drogach i umocnieniem we wszystkich jej trudnościach – prosił na zakończenie homilii arcybiskup.

We Mszy św. uczestniczyli kanonicy Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny. Wokół ołtarza zgromadzili się również duszpasterze rodzin oraz członkowie ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych.