Fundacja „Mamy i Taty” założyła platformę informacyjną dla małżeństw zagrożonych rozwodem

Na stronie „Ratuj Rodzinę” można znaleźć: specjalistę, który pomoże w kryzysie małżeńskim; przeczytać o wpływie rozwodu rodziców na dzieci oraz o budowaniu relacji małżeńskiej. Fundacja „Mamy i Taty” jest znana z wielu kampanii społecznych promujących rodzinę.

Nawet spokojnie i kulturalnie przeprowadzony rozwód jest trudnym przeżyciem dla dziecka, ponieważ znany mu dotąd świat ulega rozpadowi. Wspomnienia tego okresu dzieciństwa nadal wywołują żywe emocje u respondentów, choć minęło wiele lat i teraz sami pozakładali już rodziny i mają dzieci. Rozwód rodziców ma wielorakie konsekwencje dla dziecka, na kilku poziomach:

Przeżywanych emocji:

Poczucie bezradności – dziecko ma poczucie braku wpływu na swoją sytuację
Lęk i niepewność, związane z przyszłością
Wstyd przed rówieśnikami
Smutek, zagubienie.
Społecznym:

Wycofanie – dziecko jest skoncentrowane na swoich przeżyciach, poradzeniu sobie z kryzysową sytuacją, przez co brakuje mu siły, energii do zaangażowania w inne dziedziny życia.
Osamotnienie, izolacja – dziecko samo wycofuje się z kontaktów, ale może być też mniej atrakcyjne dla rówieśników – może zachowywać się agresywnie, nie poświęca innym uwagi, mniej chętnie mówi o sobie, nie może zaprosić ich do siebie do domu. W efekcie inni się od niego odsuwają.
Psychologicznym – rozwód może mieć też dalekosiężne konsekwencje dla funkcjonowania w dalszym życiu:

Poczucie odrzucenia – szczególnie, gdy jedno z rodziców usuwa się z jego życia
Obniżenie poczucia własnej wartości
Problemy z nawiązywaniem relacji.
Więcej na stronie: http://ratujrodzine.pl/