Tydzień modlitw o ochronę życia

Życie jest darem.
Bezcennym, choć kruchym.
Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia.

Włącz się w II „Tydzień modlitw o ochronę życia”!

19-25 marca 2022r.

W liturgiczne wspomnienie świętego Józefa 19 marca 2021 r. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.

Zapraszamy do włączenia się w modlitwę rodziny, zakony, parafie, wspólnoty. Wszystkich, którym zależy na ochronie życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Inicjatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W ramach krótkiej modlitwy codziennie odmawiana będzie litania do św. Józefa, modlitwa ułożona przez św. Jana Pawła II oraz krótkie rozważanie.

Organizatorzy „Tygodnia Modlitw” przygotowali broszurki z tekstem modlitw odmawianych w poszczególne dni, które będą pomocą w przeżywaniu tego czasu.

Tu adres do broszury w wersji elektronicznej:  https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2022/01/broszura-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2022-e-wydanie.pdf

Modlitwę zakończymy 25 marca w Dzień Świętości Życia